Relatie coaching

Individuele coaching begint met een drijfverenscan. Als jij jouw onbewuste drijfveren hebt leren kennen, dan kunnen we aan het werk.

Veel problemen en conflicten kun je voorkomen wanneer je inzicht krijgt in de verschillen en overeenkomsten tussen partners. Hierdoor wordt helder wat bij de een en wat bij de ander hoort en voorkom je dat je je eigen thema’s op het bord van de ander legt en omgekeerd.

Waar mensen relaties met elkaar aangaan, ontstaat miscommunicatie. Met de beste bedoelingen doen we onszelf en de ander vaak tekort, projecteren we onze eigen frustraties en onverwerkte emoties op de ander. Onbedoeld en ongewild. We weten niet beter, want we kennen onze eigen onbewuste overtuigingen en het effect daarvan op anderen niet. Terwijl deze overtuigingen verantwoordelijk zijn voor ten minste 95% van ons gedrag.

De overtuigingen en drijfveren van beide partners worden achterhaald en dat geeft enorm veel herkenning, inzicht en duidelijkheid. Je gaat begrijpen waarom discussies lopen zoals ze lopen en wat van de een en wat van de ander is, en dat is wel zo zuiver. Daardoor kun je elkaar versterken en het beste in elkaar naar bovenhalen. Patronen van onder- en overfunctioneren doorbreken en herkennen en frustraties beter plaatsen. Wat de knelpunten zijn en wat je daaraan kunt doen. Maar ook wordt benadrukt wat de kwaliteit is van de relatie: de sterke punten en de perspectieven. 

Investering: een relatie coaching traject van 4 gesprekken van vijf kwartier (inclusief een drijfverenscan van 1,5 uur) kost €1835,- vrij van btw. Afhankelijk van de vraag en problematiek wordt een gepaste coach geselecteerd.