Een geweldige score van 98,1%

Vandaag werden de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo gepresenteerd. Onze klanten geven de V-cirkel Academie een 9,8!!!

Enkele passages uit het klanttevredenheidsonderzoek van de V-cirkel Academie:

De tweedaagse workshop is een eerste kennismaking met deze opleiding. Tijdens deze workshop wordt duidelijk wat het precies inhoudt. Voor mij voelde dat warm, eigenlijk als thuiskomen," aldus een enthousiaste referent.

 De training zelf is door alle referenten als bijzonder goed ervaren. In de reacties spat het enthousiasme ervan af. Met licht toe dat sowieso alles over het algemeen altijd volgens afspraak verloopt. Over het algemeen wordt er tijdens de bijeenkomsten veel uitgelegd en gaat men vaak in groepjes uiteen om oefeningen te doen en dat vervolgens plenair te bespreken. Verder vinden er tussen de trainingsdagen intervisie bijeenkomsten plaats. Men beschouwt deze training als een zeer waardevolle aanvulling in het werk. "Ik heb heel veel inzicht gekregen in mijn eigen drijfveren. Dat vond ik een geweldige eye-opener. Ik ben er echt een veel betere coach door geworden," aldus een zeer tevreden referent. Een ander vindt ook dat het hem enorm heeft verrijkt. "Ik heb heel veel zelfinzicht gekregen en daardoor functioneer ik beter," zo stel hij.

Voorheen beschouwde men de combinatie van twee trainers als "geweldig". Men vond beide trainers heel goed, met ieder zijn eigen kwaliteiten. Inmiddels is de situatie gewijzigd en is er één trainer actief. Over deze trainer is men lovend! " Zij is een plezier om naar te kijken en om van te leren," aldus een heel enthousiast referent. Feitelijk is iedereen diezelfde mening toegedaan. Men noemt haar "heel professioneel", "zuiver", "briljant" en "supergoed". eenieder beschouwt haar als een vakvrouw en ervaringsdeskundige. Of zoals één ondervraagde zegt: Een betere kun je niet krijgen.

De trainingen vinden plaats in een prachtige villa in Hilversum. Iedereen vindt dat een heerlijke plek om te werken. Sowieso is deze accommodatie ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Daarnaast is de villa heel mooi gelegen en is het heerlijk om tijdens de trainingen even naar buiten te gaan voor een wandeling. Ook binnen is alles dik in orde. Er heerst een goede, huiselijke sfeer. Er is een grote keuken waar geluncht wordt en verder is er voldoende ruimte om in groepjes uiteen te gaan. “Het is superluxe” je zit in goede stoelen en je drinkt heerlijke koffie,” aldus een jubelende referent.

Na COD III vindt er een toets plaats, op basis waarvan men een certificaat ontvangt. “Dat certificaat ziet er mooi uit. Daar is echt aandacht aan besteed,” aldus een zeer tevreden opdrachtgever. ”Na COD III kun je nog een Top Class volgen, zodat je uiteindelijk geregistreerd V-cirkel coach bent” Tijdens de laatste bijeenkomst vindt er bovendien een mondelinge evaluatie plaats, waarin de deelnemers tips krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen. En er is altijd mailcontact mogelijk,” zo merkt één referent nog zeer tevreden op. Feitelijk is iedereen van oordeel dat de gestelde trainingsdoelen met deze training –ruimschoots- zijn behaald.

Over het algemeen is iedereen tevreden tot zeer tevreden over het organisatorisch en administratief handelen van de V-cirkel Academie. Slechts één keer is het voor een deelnemer een beetje rommelig verlopen. Voor het overige heeft men altijd de gevraagde informatie op tijd ontvangen en worden gemaakte afspraken altijd correct nagekomen. Ook de facturatie verloopt goed, zo vertelt men. Sinds kort is er een nieuwsbrief, waarin men op de hoogte gehouden wordt van nieuwe ontwikkelingen. De website is vernieuwd en dat vindt iedereen een hele verbetering. Ook de persoonlijke contacten worden als ‘uiterst prettig’ ervaren. Men krijgt snel een reactie op vragen.Sowieso geeft iedere referent middels zijn score aan dat de prijs-kwaliteit verhouding in orde is. Wel lopen de meningen over de prijs an sich uiteen. Zo vindt de één het ‘een klap geld’ terwijl de ander de prijs laag vindt ten opzichte van de kwaliteit. Wel is iedereen het erover eens dat de kwaliteit heel goed is.

Samenvattend kan gesteld worden dat iedereen overall tevreden is over de kwaliteit van de trainingen van de V-cirkel Academie bv. Acht van de tien ondervraagden waarderen hun totale tevredenheid zelfs met een score van vijf! Men is met name enthousiast over ‘het unieke instrument’, over ‘de persoonlijke manier van trainen en coachen’ en over ‘de persoonlijke benadering van de deelnemers’. Lovend is men over de kwaliteit van de trainer en diens vakmanschap. Ook noemt men de prettige sfeer, het onderlinge contact tussen de deelnemers, het  respect en de humor tijdens de bijeenkomsten als absolute pluspunten. Eén referent merkt tevens op positief gestemd te zijn over de ontwikkelingen en vernieuwingen die reeds zijn ingezet bij/door het instituut. Iedereen beveelt de V-cirkel Academie van harte aan bij anderen. Velen hebben dat reeds gedaan. “Ik gun het iedereen” zo luidt één van de conclusies.

< Terug naar het overzicht