Teambuilding

Teambuilding begint bij ons met een teamscan. Als iedereen zijn eigen onbewuste drijfveren kent dan kunnen we aan het werk.

Doel van de teambuilding is:

De onbewuste drijfveren van de leden van het team achterhalen.
Dit doen we met de V-cirkel, een uniek instrument dat ons helpt door het gedrag heen te kijken naar de achterliggende drijfveer/motivatie.

De communicatie verbeteren
Inzicht in de drijfveren leidt onmiddellijk tot meer zelfinzicht en ook tot meer begrip voor het handelen van de collega’s. Dit komt niet alleen de werksfeer ten goede, maar ook de communicatie.

De uitdagingen van het team en de teamleden in kaart brengen
Als  mensen hun eigen drijfveren en die van anderen leren kennen, begrijpen ze veel beter waarom ze doen wat ze doen. Wat het effect van hun handelen is op anderen en wat ze soms ongewild oproepen bij de ander. En wat ze kunnen bijleren om ongezonde patronen te doorbreken en elkaar te versterken.

De persoonlijke effectiviteit verhogen
Als je begrijpt waarom je doet wat je doet, verhoogt dit de persoonlijke effectiviteit. De ervaring leert dat mensen meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen gedrag, op het moment dat ze zich bewust worden van hun onbewuste drijfveer. Ook staan ze meer open voor feedback omdat ze begrijpen waar hun uitdagingen liggen.  

 

"Even in een ander sfeer vergaderen of met je team aan de slag, dat kan bij ons"