Referenties

Monique Schouten is een vakbekwame vrouw die in staat is om op een prettige en zeer deskundige wijze over de drijfveren van mensen te praten. Zij opent ogen, boort onderbewuste lagen aan en zorgt voor reflectie waarbij ze de luisteraar “in hun drive” raakt. Haar vakkennis is gestoeld op jarenlange ervaring met de psychosociale belevingswereld van haar klanten. Dit zijn topkader functionarissen in grote en kleinere bedrijven en organisatie tot en met begeleiding van families. Eloquentie en elegantie gaan hand in hand met haar verbale en non verbale vaardigheden.

Gijs de Vries, Algemeen directeur Nederlandse Rode Kruis

Monique Schouten is een vrouw met een missie. Met haar plezierige spreektrant en haar charmante verschijning brengt ze een 'echt' verhaal. Echt betekent: duidelijk, confronterend en nieuwe inzichten biedend.
Die nieuwe inzichten maken dat het leven leuker, lichter wordt en ook blijvend verandert. Monique geeft je namelijk inzicht in je psychologisch DNA, waarom je doet wat je doet en dat je daarin dus keuze hebt.  Zij doet dat onderhoudend, zonder belerend te zijn. Zij beschikt over een grote hoeveelheid vakkennis, die wordt gecombineerd met een persoonlijke aanpak en een dosis humor.
Het inzicht dat Monique biedt, biedt uitzicht voor een ieder. Dat  inzicht  is verrijkend en die kennis zou daarom verplichte kost moeten zijn voor iedereen die beroepsmatig met mensen werkt.

Henk Janssen en Annemieke Scharloo, directeuren/eigenaren Forna Adviesgroep

Waarom doe je wat je doet, is een leuke en relevante vraag. Monique helpt je herkennen door welke bril jij tegen de wereld aan kijkt en wat de impact is op interactie met anderen. Ze doet dit met een respectvolle precisie.  De methodiek van Monique levert ongelooflijk veel op. Het heeft me geleerd vanuit m'n kracht te werken en vanuit m'n hart te leven.
Wat kunnen je eigen overtuigingen toch soms enorm in de weg zitten. De wijze waarop Monique jouw kijk op de wereld benadert en haarfijn blootlegt, is voor mij een echte game changer. In werk en privé.
Inzicht krijgen in wat je onbewust drijft in het leven, is aangenaam confronterend. Monique moedigt je op haar eigenzinnige, eerlijke manier aan om de ruimte te zien die er is. Als je herkent waarom je doet wat je doet, kan je ook eens kiezen om het eens niet te doen.

Helen Huydecoper, Manager ontwikkeling dienstverlening bij het Juridisch loket

Ik wilde de onderlinge samenwerking binnen ons nieuwe managementteam een stevige impuls geven. In twee dagen heeft Monique Schouten ons onze onbewuste drijfveren laten ontdekken. Geen gegraaf in het verleden maar voor ieder direct zichtbaar in het hier en nu. Het was niet alleen inspirerend en leuk , het is een aanpak waar je blijvend wat aan hebt. Eigenlijk gaat er geen dag meer voorbij zonder op momenten even stil te staan bij de invloed van onze onbewuste drijfveren op de dagelijkse praktijk. Ons team heeft dat als enorm verrijkend ervaren.

Hans de Vos, Bestuurder stichting MEE Zuid-Holland Noord