De 9 V-cirkels

Ken je je V-cirkel dan krijg je door dat je 24/7 ideaalbeelden najaagt die per definitie onhaalbaar zijn. Dat frustreert ons en leidt ertoe dat we meestal nog harder gaan proberen onze zin te krijgen in plaats van ons ideaalbeeld bij te stellen. De bekende vicieuze cirkel. We geven hierna een eerste indruk van de ideaalbeelden van de negen types.

 

" Als ik 24/7......................................dan kan ik veilig overleven."


Type 1: als ik 24/7 het juiste doe in dit leven en mijn eigen normen strikt naleef, dan ben ik perfect en mag ik er zijn. Dan hoef ik mijn eigen imperfectie niet onder ogen te komen.

Type 2: als ik 24/7 mijn aandacht richt op de behoeften van anderen, dan ben ik nodig en verdien ik de liefde van anderen mensen. Dan hoef ik mijn eigen behoeften niet onder ogen te komen en schiet ik nooit tekort.

Type 3: Als ik 24/7 mijn doelen haal en veel presteer in dit leven, dan ben ik succesvol en word ik erkend door andere mensen.Dan hoef ik mijn eigen falen niet onder ogen te komen.

Type 4: Als ik 24/7 echt mezelf ben en me onderscheid van andere mensen, dan ben ik uniek en word ik niet afgewezen. Dan hoef ik mijn alledaagsheid niet onder ogen te komen.

Type 5: Als ik 24/7 probeer de wereld te begrijpen, dan blijf ik zelfredzaam en onafhankelijk van de emotionele wereld. Dan hoef ik mijn eigen afhankelijkheid niet onder ogen te komen.

Type 6: Als ik 24/7 loyaal ben aan anderen en inspeel op hun verwachtingen, dan ben ik veilig. Dan hoef ik niet op mezelf te vertrouwen en kan ik wegblijven bij mijn eigen onzekerheid.

Type 7: Als ik 24/7 voor zorg dat ik leuke dingen doe en me zo veel mogelijk laat prikkelen door de buitenwereld, dan hou ik het plezierig. Dan hoef ik de pijn en de beperkingen van het leven niet onder ogen te komen.

Type 8: Als ik 24/7 op mezelf vertrouw en geen invloed van anderen toelaat, dan sta ik in mijn kracht. Dan hoef ik mijn eigen kwetsbaarheid niet onder ogen te komen.

Type 9: Als ik 24/7 mezelf tevreden hou en onbelangrijk maak, dan bewaar ik de rust. Dan hoef ik mijn eigen onrust en conflicten niet onder ogen te komen.