Geregistreerde

V-Cirkel coach

Sander den Hartog

Uiteindelijk ervaren we maar een soort probleem: De werkelijkheid stemt niet overheen met ons ideaalbeeld. Je verlangt naar iets, wat er niet is of je ervaart juist iets wat je had willen vermijden. Dit bepaalt je drijfveer, die je 's ochtends de prikkel geeft om (uiteindelijk) op te staan en je de rest van de dag onbewust aanstuurt bij het maken van keuzes.

Als coach help ik je om erachter te komen welk ideaalbeeld jij onbewust nastreeft, op basis van welke overtuigingen jij je (onbewust) keuzes maakt en wanneer je hier profijt van hebt of waar dit juist tegen je werkt. Pas als je gaat doorzien dat hetgene wat je probeert te vermijden nu net de kleur is die nog ontbrak in jouw printer, zal de intrinsieke wil en durf ontstaan om onbevreesd en voluit te gaan leven.

Hoe ik de beste versie van mezelf geworden ben

Mijn drijfveer komt voort uit het ideaalbeeld van type 9. Ik voelde me onveilig als er conflicten waren of zelfs al als ikzelf of anderen ontevredenheid uitten. Na de verkoop van mijn bedrijf dacht ik met de extra tijd en geld die ik toen had dit ideaalbeeld eindelijk te kunnen verwezenlijken. Uiteraard was mijn ideaalbeeld als alle andere ideaalbeelden niet haalbaar en raakte ik alleen maar gefrustreerder hoe harder ik dit probeerde. Inmiddels weet ik dat het goed is wanneer ikzelf en anderen hun ontevredenheid uiten en de energie die hieruit vrijkomt te gebruiken en dat ook conflicten een functie hebben. Ik ben nu onbevreesder en van een veel kleurrijker leven.

Sander den Hartog, Personal Coach